EXPERTISE MATRIX


Graag geven we u een indruk van de beschikbare expertise en niveau van inzetbaarheid van onze 85 professionals. Door hun veelzijdigheid en brede interesse, zijn functies en rollen in diverse combinaties mogelijk. Kern van inzet is focus op resultaat. Expertisematrix:

Zakelijke
dienstverl.
HRM Market.
Comm.
Finance Maak
Industrie
Over-heid Zorg
Welzijn
ICT Weten-schap
Onderw.
Directie/
RvB

 x

 

 

 

 x

       
Hoger
Managem.

 x

 x

 x

 

 x

 x

 

 x

 
Midden Managem.

 x

 x

 x

 x

 x

 

 x

 x

 
Onder-steunend

 

 

 x

 

 

 

 

 

 x