PRIVACY STATEMENT

 C voor Succes heeft dit privacy statement opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van de bezoekers van onze website respecteren. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal strikt vertrouwelijk bewaard en behandeld worden. Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden.

Van de bezoekers van C voor Succes worden algemene gegevens bijgehouden met betrekking tot het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld; bezoekersaantallen, opgevraagde pagina’s etc. met als doel de website te optimaliseren.

 

Wanneer u zich inschrijft bij C voor Succes verstrekt u uw persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van bemiddeling en niet voor andere doeleinden. Wij verstrekken nooit persoonlijke informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Wij hanteren bij de verwerking van persoonsgegevens de regels van de wet op de privacy.