Waarom opgericht?

De afgelopen jaren tonen een explosieve groei in aanbod van freelancers. Vrijheid en flexibiliteit brengen dynamiek en kansen voor alle partijen. C voor Succes gelooft in diversiteit en afwisseling. De traditie van inzet op projectbasis is vooral gericht op volume en een 100% match op CV. Expertise is een belangrijk vertrekpunt, maar minstens zo belangrijk zijn persoonlijkheid en veelzijdigheid aan ontwikkelde talenten. 

Ik heb C voor Succes opgericht vanuit een kwaliteitsgedachte en het willen bieden van maatwerk. Verrassende combinaties, een frisse blik, onafhankelijk en gebaseerd op toegevoegde waarde. Ik werk samen met sterke persoonlijkheden gemotiveerd hun talenten in te zetten voor ontwikkeling en groei van mens en organisatie. We mogen graag het verschil maken.

Onze professionals zijn resultaatgerichte denkers en werken vanuit senioriteit onafhankelijk aan de gezamenlijke opdracht. Flexibel in inzet en duur; van een dag tot een omvangrijke complexe opdracht. Gedreven vanuit inhoud en kwaliteit. Onze motivatie ligt niet in 40 uur declarabel kunnen zijn voor een lange periode. We werken snel en efficiënt aan oplossing en resultaat tegen een redelijke prijs.

Freelancen is geen hype, het is de nieuwe vorm van arbeid. De focus was lang gericht op efficiency en processen, met conditionering als gevolg. In de jaren 90 is de zoektocht ontstaan naar het bepalen van de eigen levensloop. Zowel in tijden van hoog- als laagconjunctuur vormen freelancers de sleutel tot flexibiliteit en ontwikkeling.

Ik ben graag uw gesprekspartner, Marie-José van Triest.