Wie zijn we

C voor Succes is in 2008 opgericht door Marie-José van Triest (44).

Marie-Jose van Triest

Haar kracht: het durven zien van de kans en het daarvoor samenbrengen van inspirerende individuen. Haar motto: groeien is een samenspel. Haar rode draad: werkplezier en resultaat. Haar overtuiging: de kracht van persoonlijkheid en het benutten, ontwikkelen van talenten.

Haar arbeidsverleden kenmerkt zich door: pionieren, bouwen, professionaliseren, resultaat en ontplooiing. Ze is werkzaam geweest in diverse branches: automatisering, regionale media rtv en print, uitzendbranche en projectbemiddeling. In functies van medewerker tot directeur. Heeft gewerkt met een omzetverantwoordelijkheid tot € 25 miljoen en een lijnverantwoordelijkheid van 60 medewerkers.

Ze heeft verschillende faseringen van een organisatie doorlopen: pionieren, groei en professionaliseren. Is ook ervaren in herstructuren, fusies en reorganiseren in kleine, grote en complexe organisaties.

Het samenstellen van teams, herkennen van talent, het zoeken naar de juiste nieuwe medewerker/manager en coaching, vormen een substantieel aandeel in haar loopbaan. Ze is persoonlijk en een inhoudelijk gesprekspartner met oprechte  interesse. Is tevens zelf werkzaam op verschillende projecten. Een ideale vorm om advies en praktijk actueel en scherp te houden.